Sök

Tänk på detta innan du ringer om fågelungar och andra djurbebisar!

Allra bäst är att låta fågelungar få vara kvar i det vilda!

Nu börjar snart äggen kläckas och nya ungar födas till världen. Det innebär också att vi på djurambulansen tar emot närmre 70% fler samtal än under vinterperioden. Vi tycker det är jätteviktigt att värna om alla djur, inklusive de vilda men här följer några tips på vad du själv kan göra när du stöter på en unge. Det finns dessutom vissa regler som är viktiga att hålla koll på!

1. Oftast är det bäst att låta fågelungen vara! Det vanligaste samtalet vi får gäller fågelungar som hittas ensamma. De som hittat ungen eller ungarna tror då att modern övergivit dem. I ett första skede ska du låta fågelungarna vara ifred! Mamman kommer försöka leta reda på sina ungar men om du eller vi skulle flytta på dem minimerar vi chanserna för deras överlevnad. Om du däremot observerar ungarna övergivna utan någon som helst kontakt med ett vuxet djur under några dagar eller om de exempelvis blir attackerade och riskerar att dödas kan du kontakta djurambulansen. Om du med 100% säkerhet vet att ett bo ramlat ner kan du mycket försiktigt lägga tillbaka boet på samma plats. 2. Harungar är sällan övergivna men ofta ensamma! Ett vanligt fenomen är att man hittar en harunge som sitter och trycker någonstans ensam och då antar att den är övergiven. Det här är dock en överlevnadstaktik som harmamman har. Hon sprider ofta ut och gömmer sina ungar. Du ska därför låta harungen vara ifred. Om ungen däremot attackeras, ligger på en trottoar eller på en plats som är farlig går det bra att flytta ungen. Då är det superviktigt att du enbart flyttar ungen några meter, exempelvis till en närliggande buske där den får lite skydd. Mamman kommer tillbaka och börjar då signalera och väntar på ungens svar. Så länge den finns i närområdet kommer den hittas. - Använd handskar!

3. Fiskmåsungarna är klumpiga

Den vanligaste fågelarten som vi får samtal om under våren är fiskmåsungar. Till skillnad från flera andra fågelungar hoppar dessa ur boet mycket tidigt. Det är vanligt att de då trallar omkring i både bebyggelse och inne i stan. Det här är helt naturligt och ungen matas så fort det blir lite lugnare på platsen. Här gäller samma sak. Om du vill hjälpa ska du enbart göra det i en situation då du faktiskt tror att ungen riskerar att bli dödad på platsen. Exempelvis om den springer omkring på en gågata, en bilväg eller liknande. Det går då bra att flytta ungen några meter till exempelvis en buske där den får skydd. Men tänk på att Mamman säkerligen ser dig och kan komma att säga ifrån genom att flyga lågt och göra skenattacker. Om du ser en fågelunge som är märkbart skadad kan du kontakta djurambulansen.

4. Igelkottarna kan bli uttorkade

Många ringer till oss om Igelkottungar som hittas utslagna på gräsmattor, trottoarer eller liknande. Oftast handlar det då om att en unge kommit ifrån kullen och hamnat fel. Då ligger de ofta stilla under en längre tid i väntan på mamman, om det är soligt ute riskerar ungen att bli uttorkad och dö. Här gäller samma regler. Du ska inte flytta ungen om du inte är säker på att den faktiskt är i behov av din hjälp. Vill du göra någonting går det bra att flytta den till en skuggad plats där den är skyddad, annars ska du låta den vara! Du kan försöka ge ungen vatten med lite honung på plats. 5. Ta inte hem djurungar! Ofta när vi får samtal om ungar så har man redan tagit hem dem i tron om att detta hjälper ungen att exempelvis återhämta sig. Många gånger har man matat ungen eller försökt rehabilitera en skada. Det är viktigt att förstå att detta i de flesta fall inte är tillåtet. Dessutom behöver de flesta djurungar någon form av specialkost och specialistvård av en viltrehabiliterare för att överhuvudtaget ha en chans att överleva. Närmre 98% av djurungar som tagits hem avlider eller avlivas pågrund av att vi inte längre har någon chans att lokalisera rätt plats, mamman eller för att de blir förgiftade av någonting de fått i sig. Tanken är god, men om du inte har de kunskaper som krävs kommer det nästan alltid göra det värre för ungen. 6. Om du tar ansvaret måste du också fullfölja det! Om du däremot har de kunskaper som krävs, fått tips och råd eller rent av fått rekommenderat att ta hem ungen för att ge den en chans till återhämtning är det tillåtet att ha det vilda djuret i fångenskap i max 48h. Däremot är det ditt ansvar att se till att djuret kommer till ett viltrehab eller vård efter denna period. Du ska då inte ringa djurambulansen utan du själv ansvarar för sådana transporter! Härefter kan du absolut inte överge djuret så länge det inte är helt återställt och kan klara sig i det vilda, du ska då också veta precis vart djuret hör hemma och noggrant observera det för att säkerställa att det hittas av sin mamma. Sammanfattningsvis är det viktigt att vi människor förstår att vilda djur hör hemma i det vilda. Om vi ska hjälpa ska vi försöka göra det på plats och på ett så diskret sätt som möjligt. Djurambulansen har enbart möjlighet att transportera för avlivning eller avliva det vilda djuret på plats. Vill du ha tips och råd för att komma i kontakt med viltrehab utanför Jönköping går det bra att kontakta oss. Du ska också ringa till oss om du stöter på skyddade djurarter.

Länkar 
- Så hanterar vi dina personuppgifter 
- Presskontakt 
- Kontakta oss 
- Föreningen 
- Stadgar 
- Ekonomi 

 

Larm
- Journalföring
- Inspelning av samtal
- SOS-djur 
- Ta vara på dina rättigheter 
- Publicering
- Djurskydd

 

Jobba hos oss
- Bli initiativtagare
- Bli ambulansdjurvårdare
- Bli operatör 
- Kurser för externa verksamheter
- Kursdatum


 

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Besök våra sociala medier

 

All rights reserved - Djurambulansen I Jönköpings län & SOS-djur 2020. Förbjudet att kopiera!