Sök

Tänk på detta när du ringer till djurambulansen.

Uppdaterad: feb 2


2019 mottogs närmre 3000 larmsamtal. Majoritet av samtalen resulterar inte i att en djurambulans behöver åka. Här kommer några tips och råd att tänka på innan du slår larmnumret. Varje samtal prioriteras Oavsett om det gäller ett vilt ellet tamt husdjur så genomgår varje samtal en standardiserad triagering. Operatören ställer flertalet frågor för att så långt det går kunna avgöra om en djurambulans är nödvändig. Många samtal som gäller vilda djur resulterar i att man istället lämnar tips och råd till den som ringer. Många gånger uppfattar allmänheten vilda djur som svårt skadade eller sjuka när de i själva verket kanske bara behöver vila och få vara ifred. Ibland ringer personer om att ett djur med livshotande skador behöver hjälp. Om vi beräknar att transporten kan ske med annan person som befinner sig närmre ett djursjukhus eller en veterinärklinik så kommer en sådan transportlösning istället prioriteras för att djuret snabbt ska få hjälp. Transport sker till närmsta vårdställe eller djursjukhus med nödvändig resurs. Alla transporter går till närmsta vårdställe. Ibland kan ett djur vara i behov av special-utbildad personal eller speciell utrustning som finns på en viss plats. Då kommer transporten ske dit. I varje enskilt ärende prioriteras djuret och snabbast möjliga väg till minskat lidande. Vad tydlig och sanningsenlig När du ringer till djurambulansen är det viktigt att du är tydlig. Att överdriva symptom eller beskriva skador som egentligen inte finns kommer resultera i att djurambulansen blir upptagen och inte kan hjälpa andra djur som kan vara i behov av akut hjälp. Djurambulansen är ingen taxi Ibland inkommer samtal där man vill boka en transport till en viss dag eller tid. Djurambulansen utför inte några bokade transporter. Djuret måste befinna sig i ett sådant tillstånd att man bedömer att en djurambulans är nödvändig omgående.

Välj rätt knappval Du ska enbart trycka (knappval 1) om ditt djur befinner sig i ett livshotande tillstånd. Då garanteras svartiden inom 60 sekunder. I alla andra ärenden ska du följa telefonröstens direktiv. Djurambulansens personal är inte veterinärer Om du behöver rådgivning ska du i första hand ringa till en veterinär. Om en veterinär anser att ditt djur behöver komma in till vård ska du ringa till Djurambulansen. Djurambulansen hanterar inte djurskyddsärenden Om du anser att ett djur behandlas illa eller måste förflyttas ska du inte ringa till djurambulansen. Alla frågor som berör rättsliga åtgärder gällande djur ska ställas till länsstyrelsen eller polisen.

Länkar 
- Så hanterar vi dina personuppgifter 
- Presskontakt 
- Kontakta oss 
- Föreningen 
- Stadgar 
- Ekonomi 

 

Larm
- Journalföring
- Inspelning av samtal
- SOS-djur 
- Ta vara på dina rättigheter 
- Publicering
- Djurskydd

 

Jobba hos oss
- Bli initiativtagare
- Bli ambulansdjurvårdare
- Bli operatör 
- Kurser för externa verksamheter
- Kursdatum


 

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Besök våra sociala medier

 

All rights reserved - Djurambulansen I Jönköpings län & SOS-djur 2020. Förbjudet att kopiera!